ALMANYA'DA 30 YILDA BÜYÜYEREK KURUMSALLAŞMAYA BİR TÜRK MODELİ... - Toplum24
AVRUPA HABERLERİ

ALMANYA'DA 30 YILDA BÜYÜYEREK KURUMSALLAŞMAYA BİR TÜRK MODELİ...

Toplum24 / ALMANYA (Haber: 26 Eylül 2023)

Gürsel KÖKSAL Yazıyor:

ALMANYA’DA BİR KURULUŞU 30 YIL AYAKTA TUTABİLME BAŞARISI…

Frankfurt’ta 30 yıl önce küçük, ancak büyük hedefleri olan bir dernek olarak kurulan KUBİ, günümüzde Rhein Main Bölgesine kültür, eğitim, siyaset ve danışma hizmetleri veren, reşit olmayan sığınmacıları barındıran bir kurum haline geldi.

Frankfurt şehrinde çok kültürlü yaşamı güçlendiren sivil toplum kurumlarındanbiri olarak tanınan KUBİ (Kültür ve Eğitim Derneği), 30’ncu yaşgününü törenle kutladı.

Küçük bir dernekten, bünyesinde yaklaşık 250 uzmanı görev aldığı bir kuruma dönüşen KUBİ, toplumda fırsat eşitliğini yaygınlaşması hedefiyle başta göçmenler ve sığınmacılar olmak üzere tüm topluma kültür, eğitim ve danışma hizmetleri sunuyor. KUBİ’nin 30 yıl içinde kurumsallaşıp, Avrupa Birliği, Federal bakanlıklar ya da Hessen Eyalet Hükümeti ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin çok sayıda ortak proje yürüttüğü bir kurum haline getiren kurucu genel müdür Arif Arslaner’in, bundan sonraki hedefi de Frankfurt’ta çok dilli eğitim veren bir ilkokul ve çocuk yuvası kurmak olacak.

30. Yıl kutlamasının onur konuğu ise genç yaşlarda Almanya’ya işçi olarak gelen ve ardından Türkiye’deki eşi ve çocuklarını yanına alarak, Frankfurt’a yerleşen Vahap Arslaner idi.

Genel Müdürler Arif Arslaner ve Fatma Kınalı, birlikte yaptıkları sunumda çoğu akademisyen yaklaşık 250 uzmanı çatısı altında toplayan KUBİ’nin kuruluş hedeflerini, gerçekleştirdiği proje ve vizyonlarını anlattılar.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Başkanı Hilime Arslaner (Yeşiller), Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef (SPD), Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyalet Hükümeti Avrupa ve Federal İlişkiler Müsteşarı Uwe Becker (CDU), Hessen İçişleri Bakanlığı Suç Önleme Dairesi Müdürü Sven Eigenbrodt, Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD), Yankı Pürsün (FDP) ve Marcus Bocklet (Yeşiller), Frankfurt Havalimanı Vakfı Başkanı Wolfgang Haas, selamlama konuşmalarında KUBİ’nin çalışmalarıyla toplumsal barışa, demokrasinin gelişimine büyük katkıda bulunduğuna işaret ederek, KUBİ’yle işbirliğinin ve projelere desteğin ileriki yıllarda da devam edeceği mesajını verdiler.

Başkonsolos Tunçer’in selamlama konuşması için kısa bir süre içinde öğrendiği Almanca’yı tercih etmesi ve konuşmasına Hilime ve Arif Arslaner’in babaları Vahap Arslaner’i “Vahap Amca” hitabıyla selamlaması dikkati çekti.

Frankfurt İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin Sıtkı (SPD) ve Eyüp Yılmaz (Sol Parti) da uzun yıllardır yakından tanıştıkları Arif Arslaner’i kutlayan misafirler arasındaydı.

Bir kaç yıl önce “kamu yararına dernek” statüsünü, “kamu yararına şirket” (gGmbH) olarak değiştiren KUBİ, başta Federal Hükümet, Hessen Eyalet Hükümeti, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere çeşitli kurumlarla işbirliği halinde eğitimden, siyasete kadar çeşitli alanlarda çok sayıda proje yürütüyor.

Örneğin Frankfurt’un doğu mahallerindeki çeşitli okullarda uygulanan projelerle gençlik yardım hizmeti veriliyor. Çocuk ve gençlerin eğitim süreçlerini ve sosyal entegrasyonunu, mesleki ve eğitsel tercihlerini desteklemeyi hedefleyen bu projeler, gerektiğinde velilere kendi ana dillerinde danışma hizmetini de içeriyor.

Bu projelerden bazıları şöyle:

POHS (Pratiğe yönelik Hauptchule Projesi): 9 ve 10’cu sınıf öğrencileri meslek seçimi ve mesleki eğitim için işyeri arayışında destekleniyor. Başvuru işlemlerine eşlik ediliyor.

PuSch (Pratik ve okul): Hessen eyaleti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında 8’i ilk, 5’i orta düzeyde ve 1’i de meslek okulu olmak üzere 14 eğitim kurumunda, 5300 öğrenciye destek verildi. Proje esas olarak eğitim süresinde mesleki eğitime yönelmesi sözkonusu olan öğrencilere derslerinde yardımı içeriyor.

Okul yardımcılığı: İhtiyacı olan öğrencilere bireysel destek veriliyor.

HzE (Çocuk yetiştirmeye destek): Çocuklarının yetiştirilmesinde zorluk çeken ya da bunu ihmal eden ailelere belediyenin Gençlik Dairesi’yle koordineli larak sosyal pedagojik yardım.

Başvuru merkezi: Desteğe ihtiyacı olan gençlere iş arayışında destek veriliyor. Bu projeden yararlanan ve büyük çoğunluğu göçmen kökenli olan gençlere İş ve İşçi Bulma Kurumu ve işlerine başvurularında yakından eşlik ediliyor.

“Kontakstudium”: Kendi ülkelerinde aldıkları okul ve mesleki eğitimleri, bitirme belgeleri ve diplomaları kabul edilmeyen sığınmacılar ve diğer göçmenler bir staj da içeren eğitim programıyla destekleniyor. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Aşağı Saksonya Sosyal Yardım ve Bilim bakanlıkları, Frankfurt Büyük Şehir Belediyesi tarafından desteklenen proje Oldenburg ve Frankfurt üniversitelerinin katkılarıyla yürütülüyor.

MUV (Göçmen Girişimciler ve Çok Kültürlülük): Federal Hükümet ile Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından desteklenen proje kapsamında göçmen kökenli girişimcilere eğitim ve koçluk veriliyor, gerektiğinde iş sürecinde bireysel olarak eşlik ediliyor.

Follow mi (Şirketlerin yeni kuşaklara devir sürecinde göçmen kökenli girişimciler): Proje, emeklilik, yaşlılık ya da ölüm gibi nedenlerle şirketlerini devretmeyi planlayan işverenlerle, bu şirketleri devralabilecek yetkinliği olan göçmen girişimleri buluşturuyor ve gerektiğinde devir-teslim işlemlerine eşlik ediyor.

MOND (Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri İşbirliği Ağı): Rhein Main bölgesinde göçmenler tarafından kurulmuş olan dernekler ve diğer sivil toplum örgütleri arasında demokrasi ve barışı geliştirmeye, ırkçılık ve aşırı sağla mücadeleye yönelik ortak eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Dinsel gerekçeli aşırı uçlara karşı el ele: Hessen Eyalet Hükümeti ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu proje danışma, seminerler, workshoplar ve kamuoyu çalışmalarıyla özellikle sığınmacıların toplu olarak kaldığı mekanlarda, buralarda kalan sığınmacılara ve görevlilere yönelik olarak yürütülüyor. 

PEB (Velilerin Katılımının Güçlendirilmesi): Velilerin okul aile birliklerine aktif katılımını hedefleyen proje, çalışmasını sadece okullarda değil, yaşanılan mahallelerde de sürdürüyor.

Göçmenler için Danışma Hizmeti: Frankfurt’a komşu Offenbach’ta Federal İçişleri Bakanlığı taraından desteklenen bu proje dil ve mesleki eğitiminden, iş ve sosyal yardım desteği başvurularına ya da resmi kurumlarla olan işlemlere destek gibi geniş bir alanda göçmenlere danışma hizmetini içeriyor.

BİKU gGmbH: KUBİ bünyesinde kurulan “BİKU gGmbH”, Frankfurt’ta Almanya’ya yalnız gelmiş reşit olmayan sığınmacıların kaldığı dört yurdu yönetiyor. Buradaki gençleri dil ve entegrasyon kurslarıyla yeni yaşamlarına hazırlıyor.

KUBİ ve kurucusu Arif Arslaner, bu çalışmalar dolayısıyla Almanya ve Frankfurt çapında saygın ödüllere de layık görüldü. Örneğin 2002 yılında, “Federal Almanya Cumhuriyeti’ne göçmenlerin entegrasyonu için gösterdiği örnek çalışmalar” nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından verilen takdirnameyi aldı.

Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında verdiği “entegrasyon ödülü”nün sahibi de KUBİ oldu.

Bütün bunlardan daha önemlisi Arif Arslaner’in 2021 yılında Frankfurt Büyük Şehir Belediyesi tarafından “onur plaketi”yle ödüllendirilip, kendin “onursal hemşerileri” arasına alınmasıydı.

Arif Arslaner, KUBİ’yi şöyle tanımlıyor:

“KUBI bir eğitim kurumu değil, yürek işidir. KUBI’yi kurarken, ‘Sorunları nasıl çözebiliriz? Bu toplumda eğitim, ırkçılık, antisemizm, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı gibi konularda neler yapabiliriz?’ diye bir düşüncem vardı. Bütün projelerimizi, demokratik bir toplum için gençlere ve ailelerine eğitim, iş ve meslek eğitimi konularında destek verme üzerine oluşturduk. Irkçılık, toplumun orta kesimine ulaştı. Demokrasiyi toplum içinde en geniş ilişkiler ve işbirliği yoluyla savunabiliriz. Köprüler oluşturmak önemli. Burada bunu yapmaya çalışıyoruz.”

Gürsel KÖKSAL Yazdı.

Toplum24 / ALMANYA (Haber: 26 Eylül 2023)

Paylaş

0 Yorum

Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapınız.